top of page

Från löshästar till giggare

Lyssna till Johan Lifs föreläsning i Uppsala den 23 oktober.

Nu kan ni lyssna till Johan Lifs föreläsning som hölls i Litteraturens hus i Uppsala den 23 oktober.MSFJ

bottom of page