top of page

Ny sektion inom SJF

Vill du vara med själv eller känner någon som skulle vilja det?

Den 29 augusti 2022 beslutade ett extra årsmöte för Mälardalens frilansklubb att ge Frilans Riks i uppdrag att genomföra en delning av sektionen.  Den 1 september fattade Frilans Riks ett per capsulam-beslut om detta. Den nya sektionen omfattar Uppsala län, Västmanlands län, Örebro län, Dalarnas län samt kommunerna Norrtälje, Sigtuna och Vallentuna i Stockholms län. 


Det tog ett bra tag innan mycket formalia var iland. Men nu har vi bildat en ny sektion som heter Mellansveriges frilansjournalister (Msfj).  Den 27 oktober kunde vi notera att vi hade 112 medlemmar och Mälardalens frilansklubb 751.  Sammanlagt finns det idag 7 sektioner inom Frilans Riks. 


Vår ambition är att bli en sektion för hela vårt område och köra seminarier både på plats och digitalt. Men för att åstadkomma detta måste vi förstås få ihop en intresserad styrelse i olika delar av vårt område.


Vill du vara med själv eller känner någon som skulle vilja det? Hör i så fall av dig till någon i styrelsen eller till info@msfj.se  Ju fler som deltar desto roligare blir det. 

MSFJ

bottom of page